Po pierwsze:
bezpieczeństwo Twoje
i współpracowników

 

Firma BHP ERGO – LEX specjalizuje się w nadzorach BHP

 

 Nadzorujemy obiekty inżynierskie, budowy kubaturowe, centra logistyczne, elektrownie, a także na budowy infrastrukturale przy budowie dróg ekspresowych i autostrad oraz linii kolejowych.

 

Prowadzimy także stałe obsługi bhp zakładów produkcyjnych, usługowych, placówek oświatowych.
 
Ściśle współpracujemy z jednostką ratownictwa medycznego,
dzięki której organizujemy szkolenia i kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.