KURSY I SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia w dziedzinie bhp wynikające z obowiązujących przepisów.


Szkolenia prowadzimy w siedzibie naszej firmy lub w siedzibie Klienta. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie w celu zaspokojenia potrzeba naszych Klientów. Oferujemy pełen profesjonalizm, doświadczenie i wiedzę.

 • dla pracodawców
 • dla osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Kursy i szkolenia UDT w zakresie obsługi i konserwacji wszystkich urządzeń dźwignicowych wraz z egzaminem przed Komisją UDT

W tym:

 • Kursy na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia: elektryczne, spalinowe oraz propan-butan. Kurs na życzenie klienta kończy się wydaniem zaświadczenia – certyfikatu lub wydaniem uprawnienia UDT -(IIWJO),
 • Kursy na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – (IWJO),
 • Kursy na obsługę podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych,
 • Kurs na obsługę podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojeździe- zwyżki oraz innych,
 • Kursy na obsługę żurawi przenośnych – HDS,
 • Kursy na obsługę żurawi samojezdnych,
 • Kursy na obsługę suwnic- wszystkie typy,
 • Kursy na obsługę żurawi przewoźnych szybko-montujących,
 • Kursy na obsługę żurawi wieżowych,
 • Kursy na obsługę żurawi warsztatowych,
 • Kursy na obsługę wciągarek i wciągników sterowanych z poziomu roboczego.

Szkolenia i egzaminy na wszystkie uprawnienia wydawane przez Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez URE

 • Grupa I - Elektryczne E i D,
 • Grupa II – Energetyczne (Sprężarki, pompy, agregaty, palacze kotów CO.) E i D,
 • Grupa III – Gazowe E i D

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Organizujemy szkolenia i kursy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia i kursy prowadzimy w ramach zajęć praktycznych przy pomocy najnowszych sprzętów ratujących życie.

Szkolenie obejmuje wykłady, pokazy oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu*:

 • postępowania z pacjentem nieprzytomnym (bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, sprawdzenie
  przytomności i ocena oddechu, wzywanie pomocy, wentylacja i uciśnięcia klatki piersiowej, pozycja
  bezpieczna boczna)
 • postępowania w urazach (wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, rodzaje ran i urazów,
  oparzenia, ciała obce, amputacje - wykorzystanie sprzętu urazowo ortopedycznego deski
  ortopedyczne, kołnierze szyny Kramera)
 • postępowania z ciałami obcymi w drogach oddechowych (u niemowlęcia, dziecka i dorosłego)
 • użycia automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED)
 • postępowania w innych sytuacjach związanych z zagrożeniem życia i zdrowia ( drgawki, ból
  w klatce, duszność, cukrzyca, zatrucia, tonięcia)
 • zagadnień prawnych w pierwszej pomocy

*treści programowe szkolenia są zgodne z wytycznymi 2015 PRC/ERC


Uczestnicy w zależności od rodzaju szkolenia mają do dyspozycji:

 • System symulacji automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED do ćwiczeń praktycznych,
 • Fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo – oddechowej i AED,
 • Fantom noworodka do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • Zestaw imitacji ran - zestaw imitujący najczęściej spotykane urazy, rany, krwotoki,
 • Deska ortopedyczna do transportu poszkodowanych z grupy pacjentów urazowych, szyny unieruchamiające, kołnierze ortopedyczne itp.


ĆWICZENIA

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja)
 • Pozycja boczna ustalona
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań.